KWALIFIKACJE POPARTE WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Studia Podyplomowe "Manager Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" umożliwiające zdobycie kwalifikacji Specjalisty Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.11.2004 roku).

      Studia podyplomowe poświadczające uzyskanie najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu  bezpieczeństwem i higieną pracy według standardów europejskich.  

Uprawnienia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zdobyte w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.


 Szkolenie dla Auditor Wewnętrznych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm PN-N 18001:2004 ; PN-N 18011:2006

Szkolenie w zakresie Bezpiecznej Pracy na Wysokości dla pracowników różnych specjalności. Szkolenie w zakresie Badania  i Pomiarów Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy.


Szkolenie w zakresie Oceny obciążenia mięśniowo szkieletowego pracą fizyczną - metody i dokumentacja.


Zaświadczenia o ukończeniu Kursów z Zasad Udzielania I Pomocy Przedmedycznej.


Szkolenie w zakresie Bezpiecznej Pracy na Wysokości dla pracowników różnych specjalności.