Szkolenie wstępne ogólne

   Pierwszym szkoleniem BHP jakie pracodawca musi zorganizować  dla swoich pracowników jest szkolenie wstępne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca ma obowiązek przeszkolenia swoich pracowników w zakresie BHP.

Szczegóły przeprowadzenia szkoleń BHP zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)