Oferujemy szeroki wachlarz usług, które gwarantują wymierne rezultaty i pozytywne efekty dla Państwa firmy!  

Firma BHP i PPOŻ wykonujemy między innymi:

 • szkolenia BHP dla wszystkich grup zawodowych (wstępne, okresowe), w tym również szkolenia w ramach samoksztaucenia kierowanego i e-learningu.
 • tworzenie od podstaw  dokumentacji BHP
 • obsługa firm w ramach umowy (zadania służby bhp)
 • opracowywanie materiałów pomocniczych stosowanych w trakcie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego
 • ocenę i dokumentacje ryzyka zawodowego
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe warunki pracy
 • pomoc w realizacji nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • opracowywanie instrukcji bhp,
 • udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • kontrolę stanowisk pracy, obiektów pod katem zgodności z wymaganiami BHP i PPOŻ
 • udział w komisjach w zakładzie pracy