Wypadek przy pracy

Co dla Ciebie może być problemem dla Nas to codzienność. Zaufaj profesjonalistom.

Pracodawco po uzyskaniu informacji o wypadku masz obowiązek podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

Pracodawca obowiązany jest zwołać zespół powypadkowy, który w ciągu 14 dni sporządza protokół okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W ciągu 5 dni od sporządzenia protokołu pracodawca musi go zatwierdzić, jednakże przed dokonaniem tej czynności poszkodowany pracownik lub jego rodzina (w momencie śmierci pracownika w wyniku wypadku) mają prawo zgłoszenia zastrzeżeń oraz wglądu do akt sprawy i sporządzania z nich notatek, odpisów czy kopii. 

Podstawa prawna:

art. 234, 304 § 1 i 2 Kodeksu pracy,

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (DzU nr 105, poz. 870),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (DzU nr 227, poz. 2298),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (DzU nr 14, poz. 80 ze zm.).